Anoreksi rammer især unge piger. Den typiske anorektiker kendes på ekstremt vægttab på grund af en selvvalgt diæt, der ofte bliver kombineret med andre kure, diæter eller fysisk aktivitet, hvor formålet er at tabe sig endnu mere.

”Anoreksi er en alvorlig og kompleks lidelse, som rammer et stigende antal børn og unge i Danmark. Der er behov for at få opdateret viden om, hvilke behandlingsindsatser der virker bedst, siger Marlene Øhrberg Krag, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag en ny national retningslinje for behandling af anoreksi. Retningslinjen anbefaler blandt andet, at behandlingen fokuserer på kernesymptomerne ved anoreksi. Med kernesymptomer forstås både undervægt samt psykologiske og adfærdsmæssige symptomer på anoreksi. Psykologiske symptomer har med patientens tanke- og følelsesmønstre at gøre, mens adfærdsmæssige symptomer fx kan omfatte ekstreme diæter og tvangsmotion.

”Selvom nogle patienter gerne vil have en behandling, der fokuserer på deres følelsesmæssige velbefindende frem for at fokusere på vægt, så tyder forskning altså på, at langvarig undervægt spiller negativt ind på patientens chancer for at blive rask. Og det gælder i særlig grad børn og unge”, forklarer Marlene Øhrberg Krag.

Normalisering af patientens vægt er således central for behandlingen af anoreksi, og det er behandlerens ansvar, at patienten forstår, hvorfor der er behov for at arbejde med vægt og spisning, samtidig med at behandlingen fokuserer på andre symptomer samt patientens generelle trivsel.

Familie og netværk spiller en afgørende rolle i behandlingen af anoreksi, og retningslinjen anbefaler at inddrage patientens nærmeste aktivt i behandlingen. For børn og unge bør en familiebaseret spiseforstyrrelsesbehandling være førstevalg.

I de tilfælde, hvor en behandling kræver indlæggelse, er anbefalingen, at patienten bliver udskrevet til fortsat specialiseret ambulant behandling, så snart patienten begynder at tage på i vægt og kan spise selv med eller uden støtte.

Denne kliniske retningslinje gennemgår den eksisterende forskning og opstiller på den baggrund en række anbefalinger på området, som skal medvirke til at sikre en optimal og ensartet behandling på tværs af landet.

”Det forskningsmæssige grundlag for retningslinjen er spinkelt, da der er gennemført forholdsvis få studier på anoreksiområdet, der lever op til kriterierne for at indgå i en national klinisk retningslinje. Der er således behov for mere forskning på området”, understreger Marlene Øhrberg Krag.

Skriv et svar

Your email address will not be published.